11 listopada-Święto Niepodległości Polski.

Jak co roku świętujemy hucznie Święto Niepodległości Polski.
Chcemy jednoczyć ludzi wokół troski i miłości do naszego ojczystego kraju.
W tym roku wieczernica poświęcona była naszej małej ojczyźnie.
Prezentowaliśmy specyfikę gminy Gostyń, Krobia i Piaski oraz całego
powiatu gostyńskiego. Występy uświetniła Kapela Biskupiańska pod
kierunkiem pana Polowczyka. Dziękujemy!
Dużą atrakcją był teatrzyk lalkowy w wykonaniu Rodziców, którzy w
bajkowy sposób opowiedzieli legendę o genezie nazw okolicznych
miejscowości. Brawa dla odważnych i aktywnych Rodziców!!!
Wieczór był miły, wesoły, piękny i słodki! A Polska….jeszcze nigdy w
swojej historii nie była tak piękna, jak teraz 🙂