Nasz zespół

NASZ ZESPÓŁ
NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Konopka-Parzy- dyrektor przedszkola

Agnieszka Przybylska – Stępień – z-ca dyrektora; wychowawczyni- nauczycielka
 Montessori
Iwona Pacholczyk- wychowawczyni- nauczycielka Montessori
Monika Flaczyk - wychowawczyni- nauczycielka Montessori
Martyna Karolewicz- wychowawczyni- nauczycielka Montessori
Julita Frąckowiak- nauczycielka wspierająca, pedagog specjalny
Katarzyna Kowalska- nauczycielka pedagogiki Waldorfa, pedagog specjalny
Bernadeta Walczak – nauczycielka wspierająca, nauczycielka Montessori
Maria Biniszkiewicz – nauczycielka j. Angielskiego
Natalia Kręcisz – pomoc nauczyciela
Maria Dopierała – pomoc nauczyciela
Elżbieta Strzelczak - neurologopeda

Marta Walkowiak – rehabilitantka, terapeutka ruchowa

Elżbieta Wojtkowiak – strażniczka czystości i porządku
Dorota Wojciechowska- strażniczka czystości i porządku