O nas

O NAS

Przedszkole Jedność dba o rozwój umysłu, ciała i duchowości małego dziecka.

“Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”
Dr Maria Montessori

 

Rozwój umysłu i edukację realizujemy poprzez:

 • doświadczanie i emocje
 • wszystkie zmysły
 • zabawę

Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Nasze przedszkole pomaga dzieciom i ich rodzicom w tym zadaniu. Podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu.

W podejściu Montessori ważne jest przede wszystkim Dziecko, dla którego nauczyciel Montessori przygotowuje oraz dba o tzw. przygotowane otoczenie (środowisko), w którym dzieci mogą swobodnie pracować z wybranymi przez siebie materiałami. Dzieci mają wrodzoną chęć do uczenia się, a przy tym nauka ich nie męczy, ale raczej zachwyca i czyni szczęśliwymi. Wykonywanie celowych prac przez dziecko pod przewodnictwem dorosłego prowadzi do rozwoju jego koncentracji
i samodyscypliny. Dziecko może pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju. Rodzic czy nauczyciel powinni umieć obserwować dziecko i przygotowywać dla niego odpowiednie materiały i zadania, by wspomóc jego chęć dążenia do rozwoju, a nie hamować ją.

Przygotowane otoczenie charakteryzuje się:

 • pięknem, porządkiem, jest rzeczywiste, proste i dostępne
 • dzieci mają zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie umieć podążać według wyznaczonych zasad, które pozwalają na pracę jako część grupy.
 • dzieciom zapewniamy przystosowane dla nich materiały, które wspierają odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności.
 • istnieją mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.

Rolą nauczyciela jest natomiast obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny.

Z młodszymi dziećmi, nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

Dziecko zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego co zobaczy ale aż 80% tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze.

Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działania i odczuwanie. Nasze dzieci są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna.

Nauka poprzez wszystkie zmysły stanowi doskonałe narzędzie indywidualizujące pracę oraz zachęca uczniów do odkrywania, eksperymentowania, stawiania pytań
i poszukiwania rozwiązań. Nauka wielozmysłowa sprzyja więc aktywizowaniu potencjalnych możliwości, które tkwią w każdym dziecku.

Dowodami na skuteczność metody Marii Montessori są dzieci skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. Dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach. Dzieci rozumiejące, czym jest szacunek i honor
i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne!

Nie zapominamy jednak o nauce przez zabawę. Wpływa ona na rozwój
i zainteresowania dziecka, kształtuje wyobraźnię, pobudza myślenie i aktywność. Przynosi radość, odprężenie i twórcze pomysły. Zabawy sprawiają, że nauka jest dla dziecka przyjemnością.

 

Rozwój ciała- rozwój fizyczny dziecka realizujemy poprzez:

 • zrównoważone jedzenie
 • profilaktykę zdrowia
 • ćwiczenia fizyczne

Zrównoważone jedzenie:

Dieta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Przedszkole propaguje w teorii i praktyce wiedzę o racjonalnym żywieniu dzieci, opartą na osiągnięciach współczesnej nauki o żywności, żywieniu człowieka oraz wybranych elementach dietetyki według medycyny chińskiej. Stosowanie tej wiedzy w praktyce pozwala stworzyć optymalne warunki do rozwoju: zapewnia prawidłową odporność młodego organizmu; sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka.
W ramach racjonalnego żywienia posiłki dla dzieci przygotowywane są
z uwzględnieniem pór roku, wieku dzieci oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Prawidłowego żywienie w rozwoju dziecka uwzględnia:

 • zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię metaboliczną w pożywieniu
 • indywidualny dobór częstotliwości i pór posiłków w ciągu dnia
 • właściwe proporcje produktów z pięciu grup składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej (białko, kwasy tłuszczowe, węglowodany, składniki mineralne, witaminy)
 • wpływ poszczególnych składników odżywczych na rozwój układów fizjologicznych (układ nerwowy, układ krążenia, układ pokarmowy, aparat ruchu)

Komponowanie i przygotowanie posiłków zapewnia:

 • odpowiednią strawność pokarmu i optymalne przyswajanie składników odżywczych
 • udział produktów o pięciu smakach w dziennej racji pokarmowej i ich wpływ na równowagę energetyczną organizmu
 • metody obróbki termicznej produktów żywnościowych zapewniające najwyższą zawartość pełnowartościowych składników odżywczych (witaminy, tłuszcze, węglowodany złożone, białko)
 • urozmaicenie posiłków jako warunek zaspokojenia potrzeb organizmu
 • żywienie dzieci z nietolerancjami pokarmowymi

Posiłki przygotowuje i dostarcza firma „Smakuś”- pani Ewa Walkowiak
z Ponieca.

 

Profilaktyka zdrowia to coroczne badania profilaktyczne:

 • wad postawy
 • wad wzroku
 • wad wymowy
 • zagrożenia dysleksją

Ich wczesne wykrycie pozwala na wczesne podjęcie ćwiczeń, działań medycznych lub/i terapeutycznych, co skutkuje szybką poprawą i daje dużą skuteczność w ich niwelacji.

 

Ćwiczenia fizyczne:

 • codzienna gimnastyka
 • długie spacery i zabawa na świeżym powietrzu
 • zajęcia ruchowe z elementami karate ( możliwość zdawania egzaminu na I stopień oraz dalszych treningów )
 • zawody sportowe i grupowe zabawy

 

Rozwój duchowy dziecka wspieramy poprzez:

 • uwrażliwianie na sztukę, piękno, estetykę
 • uwrażliwianie na relacje międzyludzkie, propagowanie najwyższych wartości: miłości, przyjaźni, szacunku, akceptacji
 • lekcje ciszy i koncentracji
 • elementy medytacji chrześcijańskiej

 

Medytacja chrześcijańska dla dzieci to:

 • nauka bycia w ciszy, bycia ze sobą
 • szacunek dla siebie i drugiego człowieka
 • forma modlitwy serca
 • nauka koncentracji i uwagi; otwarcia się na innego człowieka

 

Dzieci od urodzenia rozwijają się nie tylko fizycznie i umysłowo, ale i duchowo.
Od samego początku życia jest w nas naturalny potencjał doświadczenia obecności Boga i skłonność do modlitwy. Większość współczesnych psychologów zgadza się dzisiaj ze stwierdzeniem, że dzieci wykazują silne poczucie duchowości
i powszechne są u większości dzieci doświadczenia przeżyć religijnych czy duchowych.

Każde dziecko posiada w sobie wrodzoną zdolność przebywania w chwili obecnej, przez co otwarte jest i gotowe na duchowy wymiar.

Ważne jest, aby również w rozwoju duchowym stworzyć dzieciom właściwe podstawy i bazę; pokazać kierunek i inspirować dobrem i miłością. Jednym ze sposobów na doświadczenie miłości i łączności z Bogiem jest nauczenie dzieci modlitwy.

Istnieje wiele form modlitwy. Przedszkole Jedność wybrało jedną z nich, jaka jest medytacja chrześcijańska, której praktyka rozwinęła się w IV – VII w. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą.

Ta stara tradycja modlitwy wypływająca ze źródeł starożytnego monastycyzmu jest dzisiaj stale praktykowana i nauczana.

Praktyka Medytacji Chrześcijańskiej jest dla wszystkich dzieci, bez względu na ich błyskotliwość, intelekt, temperament i umiejętność usiedzenia w spokoju. Wiele dzieci opowiada, że czasem medytują z samych siebie, wtedy gdy czują się opuszczone, smutne, czy rozdrażnione.

Medytacja jest właśnie oparta na doświadczaniu. Powodem, dla którego dzieci mogą ją zaakceptować jest to, że nie muszą w niej myśleć. Nie potrzebują nic konceptualizować, czy też próbować ją wyjaśniać, dowodzić lub uzasadniać, uczyć się na pamięć. Po prostu doświadczają jej.

Istotą praktyki modlitwy medytacyjnej w grupie jest zawsze bycie w drodze z innymi oraz pielęgnowanie ciszy wzmacniającej koncentrację, uważność i szacunek dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Medytacja uczy uważności, skupienia oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Praktyka medytacji w naszym przedszkolu prowadzona jest pod patronatem i przy pomocy Lubińskiego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze O. O. Benedyktynów w Lubiniu.

Przedszkole corocznie organizuje wspólne wyjazdy i spotkania medytacyjne
w Klasztorze w Lubiniu dla Rodziców i osób zainteresowanych medytacją chrześcijańską.