Oferta

OFERTA

„Pomóż mi zrobić to samemu”

Przedszkole Jedność jest przedszkolem ogólnodostępnym prowadzonym według koncepcji Marii Montessori.

Pracujemy codziennie w godz. 6.30-16.30.

Przyjmujemy dzieci zdrowe oraz dzieci z problemami rozwojowymi.

Oferujemy:

 • zajęcia dydaktyczne wg metody Marii Montessori ( nauka poprzez doświadczanie
  i zmysły )
 • komunikację bez przemocy
 • codziennie j. angielski
 • czytanie symultaniczno- sekwencyjne
 • małe grupy; zawsze 2 nauczycielki w grupie
 • diagnozy funkcjonalne KORP
 • opiekę logopedyczną
 • badania profilaktyczne ( wad postawy, zagrożenia dysleksją, wad wymowy )
 • lekcje ciszy i wprowadzenie do medytacji chrześcijańskiej
 • liczne wycieczki, spotkania integracyjne i zajęcia doświadczalne
 • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami:

 • grupy terapeutyczne ( 3-6 osób )
 • wsparcie terapeutyczne ( rehabilitacja, neurologopedia, dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia dogłębna komórkowa- kamertony; arteterapia, One Brain i inne )
 • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka
 • pobyt i terapie nieodpłatnie

Czesne: 200 zł; rodzeństwo: 150 zł; dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego: bezpłatnie.

Zapisy

Zapisy: cały rok szkolny.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja

 • . – szczegóły w zakładce rekrutacja